Access

Access of MsAccess is een programma van Microsoft waarmee snel een database kan worden samengesteld. De database kan direct op de pc voorzien worden van invulformulieren, tabeloverzichten met gegevens en overzichtsrapporten en een menustructuur waarmee deze functies snel kunnen worden opgeroepen.
Het programma is al vanaf 1992 op de markt en heeft regelmatig nieuwe versies. Zie ook http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Access. Het programma is onderdeel van het Ms Office Professional pakket en kan ook los worden aangeschaft. Voor een volledige benutting van mogelijkheden en een goede basis is wel een behoorlijke kennis nodig.  Wij ontwikkelen al meer dan 15 jaar met het pakket en hebben al diverse programma's ontwikkeld. De klanten waarderen het programma door de open structuur en de mogelijkheid om zelf diverse aanpassingen te maken of nieuwe tabellen toe te voegen. Vaak assisteren we bij een eerste basisopzet waarna gebruikers ervaring opdoen en zelf met gewenste aanvullingen komen. Deze kunnen ter plekke of via overgezonden bestanden  worden gerealiseerd waarna met de aangepaste database verder wordt gewerkt. Door de interactie met de gebruikers ontstaat een goede motivatie om met deze automatisering door te gaan.

Multiuser
Access is prima geschikt voor multiser gebruik en functioneert jaren zonder problemen.

Runtime
Access programma's  vanaf 2007 werken ook met een gratis runtime waardoor de kosten per gebruiker aanzienlijk lager  komen te liggen.

Interactieve ontwikkeling
Access leent zich bijzonder om samen met de gebruiker een systeem te ontwikkelen voorzien van invulformulieren, tabellen met gegevens, rapporten, grafieken enz. over. Het resultaat is direct zichtbaar en werkt zodat de gebruiker snel de functionaliteit kan beoordelen en bijsturen. Na enige tijd ermee werken komt de gebruiker zelf met ideëen om nog meer functies toe te voegen die in een later stadium kunnen worden toegevoegd. De acceptatiegraad van het systeem door gebruikers is dan ook zeer hoog.

Voorbeeld van een bedrijvenformulier met een lijst van de bedrijven, detailgegevens van het geselecteerde bedrijf van de lijst en in het bedrijf werkzame personen: